Vieras pääoma rahoitusinstrumenttina televiestintäalalla

Vieras pääoma rahoitusinstrumenttina televiestintäalalla

Televiestintäala ei lukeudu trendikkäimpiin toimialoihin maailmassa, vaikka lähes kaikki käyttävät erilaisia tietoliikenneratkaisuja päivittäin. Tämä tapahtuu usein ilman, että ihmiset edes tajuavat. Historiassa televiestintäala onkin kehittynyt puhelinten välisestä yhteydenpidosta verkkoihin, tietoliikenteeseen ja dataan. Nykyään televiestintäala on laajentunut maailmanlaajuisesti voimakkaasti yhteiskunnan teknologisten harppausten tahdissa.

Esimerkiksi teollisuuden teknologinen kehitys on vaatinut televiestintäalalta paljon, jonka kautta teknologia on muokannut tapaa, jolla ihmiset käyttävät tekniikkaa. Kun teknologia on kehittynyt, ollaan päästy tavallisen televiestintäinfrastruktuurin rakentamisesta pidemmälle. Tällöin yritykset ovat voineet keskittyä muihinkin ongelmiin kuin pelkästään niihin, joita rakentavat esimerkiksi Huawei, Nokia ja Ericsson. Mitä pidemmälle televiestintäalalla toimivat yritykset ovat erikoistuneet, sen parempia ratkaisuja saadaan myös huomisen kommunikaatiolle.

Pääomaratkaisut televiestintäalalla

Televiestintäala ei kuitenkaan ole helpoimpia toimialoja, sillä se vaatii huomattavasti pääomaa ja hyviä suhteita infrastruktuuria rakentaviin yrityksiin. Alkuvaiheen yrityksillä, joilla ei ole vielä oman pääoman ehtoista sijoitusta, yksi rahoitusratkaisu voi olla vieraan pääoman ehtoinen sijoitus. Tällaisia instrumentteja, kuten yrityslainaa, tarjoavia yrityksiä on huomattavasti. Nykyään rahoitusta voi saada myös pankilta tai muilta rahoituspalveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Vierasta pääomaa kannattaa olla yrityksen taseessa ainakin jonkin verran, sillä velka toimii kasvussa vipuna. Sen käytön kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä toimialan luonteesta johtuen projektit ovat pitkiä ja usein epävarmoja. Yksi hyvä asia televiestintäalan rahoituskuvioihin liittyy. Usein infrastruktuuria rakennettaessa pääurakoitsijana toimii yksi mainitusta kolmesta isosta yrityksestä. Ostajana on yleensä valtiollinen taho, joten rahoitus on tavallisesti hyvinkin turvattu ja lainansaanti halpaa myös aliurakoitsijoille. Jos kyseessä on pelkästään IT-ratkaisuihin keskittynyt televiestintäalan yritys, ei vierasta pääomaakaan tarvitse välttämättä ottaa satoja tuhansia euroja.

Oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan televiestintäalalla

Televiestintäalalla toimivalla yrityksellä on hyvä olla taseessa sekä omaa että vierasta pääomaa. Käytännössä oman pääoman ja vieraan pääoman oikea suhde riippuu myös kassavaroista ja siitä, miten nopeasti raha virtaa yritykseen. Periaatteessa pelkästään IT-alalla toimivalla yrityksellä ei välttämättä ole kiinteitä kuluja suuria määriä, joten rahaa ei tarvitse pitää liikaa likvidinä suhteessa sidottuun pääomaan. Tällöin ei myöskään tarvitse tehdä merkittäviä investointeja esimerkiksi koneisiin, laitteisiin tai yksittäisiin projekteihin.

Mitä joustavampi organisaatiorakenne televiestintäalan yrityksellä on, sitä enemmän velkarahoitusta voidaan käyttää ainoastaan yrityksen kasvua merkittävästi helpottavana tekijänä. Paras tilanne tietysti on, jos projekteja ja toimeksiantoja on niin paljon, että joudutaan palkkaamaan jatkuvasti lisää väkeä. Suomessa televiestintäalan osaajia tunnetusti riittää ja hyvillä palkkauskäytännöillä saadaan lisättyä yrityksen tuottavuutta huomattavasti verrattuna palkkauksen kiinteisiin kustannuksiin.

DynamiX