Telecomin toiminta Suomessa

Telecomin toiminta Suomessa

Suomessa Telecomilla on ollut vaiherikasta toimintaa. Vuonna 1993 maalle posti- ja telelaitoksessa tapahtui suuria muutoksia niiden yhtiöittämisen myötä. Tällöin laitoksen liiketoiminta jakautui kahden yrityksen välille, joista toinen oli Telecom Finland Oy ja toinen Suomen Posti Oy. Maamme Ulkomaan- ja kaukopuheluliikenne avautui kilpailulle, mikä muutti alaa. Kun alalla vielä tapahtui runsasta yhtiöittämistä, menetti moni alan työntekijä työpaikkansa. Voidaan puhua useamman tuhannen työntekijän irtisanomisista. Irtisanomisilla pyrittiin yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen.

Yritys käytti nimeä Telecom Finland Oy eli Tele vuosina 1993-1998. 1997 yhtiö yksityistettiin osittain ja vuoden 1998 huhtikuussa se alkoi käyttää nimeä Sonera Oy. Yhteistyö espanjalaisen yhtiön kanssa on ollut eräs yrityksen tärkeimmistä projekteista 2000-luvulla. Vaikka projektista tulikin lopulta takkiin, antoi se varmasti runsaasti kokemusta, josta voi olla tulevaisuudessa arvaamatonta hyötyä.

Yhteistyö espanjalaisen Telefonican kanssa

Vuodesta 2000 alkaen Sonera on tehnyt yhteistyötä espanjalaista alkuperää olevan Telefonican kanssa. Liiketoimintaa on pyritty laajentamaan 3G-matkapuhelinverkon toimiluvan hankkimisella. Tätä yhteistyötä varten on perustettu Group 3G, joka toimii myös Quam-nimeä käyttäen. Toimilupa maksoi noin 3,5 miljardin euron verran. Vuonna 2002 Sonera jättäytyi pois hankkeesta kirjaten lähes 3 900 miljoonan euron suuruiset tappiot. Tämä johti Soneran nopeaan velkaantumiseen. Kuluja piti siis karsia, jotta velkoja saatiin lyhennettyä.

Yhdistymisiä ja uusia nimiä

Vuonna 2002 Sonera ja Telia yhdistyivät ja alkoi TeliaSonera AB:n aikakausi. Sonera Oyj:sta alettiin siis käyttää nimeä TeliaSonera Finland Oyj. Näin yhtiöstä tuli sekä pohjoismaiden että Baltian suurin tietoliikennepalveluita tarjoava yhtiö. 2017 yhtiön nimi koki jälleen mullistuksia ja sitä alettiin kutsua Telia Finland Oyj:ksi. TeliaSonera Finlandin toimitusjohtajina on nähty useita kyvykkäitä henkilöitä, kuten Pekka Vennamo, Aulis Salin, Harri Koponen, Anni Vepsäläinen, Esa Korvenmaa, Juho Lipsanen ja Valdur Laid. Tällä hetkellä yhtiön toimitusjohtajana toimii Stein-Erik Vellan, joka aloitti yrityksen toimitusjohtajana vuoden 2017 alussa. Nähtäväksi jää, miten yhtiön toiminta kehittyy tulevaisuudessa.

DynamiX