Etätyö lisääntyy vauhdilla

Etätyö lisääntyy vauhdilla

Internetin kehittyminen on mahdollistanut myös työn järjestelyn aivan uudella tavalla. Internet on mahdollistanut myös täysin uudenlaisia työpaikkoja, kuten tubettamisen tai mainostamisen sosiaalisessa mediassa, jossa monen tuotteen markkinointi perustuu tykkäyksiin tai erilaisiin some-julkkiksiin. Internet on myös kehittymässä jatkuvasti talouden intressejä palvelemaan suuntaan, jonka lisäksi monet ajattelevat, että verkkoon vapaasti pääsy on ihmisoikeus.

Koronakriisin iskiessä Suomeen monet työntekijät joutuivat siirtymään kokonaan etätyöhön. Monella alalla, kuten esimerkiksi it-alalla tämä ei ollut mikään ongelma, sillä töitä on näillä aloilla tehty jo aikaisemminkin paljon etänä, mutta esimerkiksi opetustyön siirtyminen etätyöhön sujui vaikeuksista huolimatta kohtalaisen hyvin. Jopa miljoona suomalaista siirtyi kokonaan etätöiden pariin, mikä kertoo myös suomalaisen yhteiskunnan dynaamisuudesta.

Tulevaisuudessa myös suorittava työ pystytään tekemään yhä enenevissä määrin etänä. Robotit voivat suorittaa vaativia leikkauksia ihmiskirurgin sijasta, ja puutavara kulkee poimitaan ensiksi etäohjatun robotin avulla metsästä, josta se kuljetetaan satamaan etäohjatulla kuorma-autolla. Etätyön avulla säästyy myös huomattavan paljon aikaa, koska työntekijä säästää vapaa-aikaa, kun hänen ei tarvitse enää käyttää aikaa työmatkoihin.

Kaikki työ eivät siirry verkkoon

Vaikka monet työt voidaan jo nyt tehdä etänä, on yhteiskunnassa edelleen valtava määrä työtä jota ei voida tehdä etänä. Terveydenhuolto, liikenne, puhtaanapito, tuotannollinen työ, maanpuolustus, rajavalvonta ovat esimerkkejä siitä, että työ ei ole katoamassa maailmasta. Voimme myös ajatella onko yksilölle itselleen hyvä tehdä työtä etänä. Työn mielekkyyttä ei ole pelkästään työstä saatava palkka, vaan työssä viihtymisessä vaikuttaa myös muut tekijät. Monissa etätyötä ylistävissä artikkeleissa unohdetaan usein työyhteisön merkitys. Työkaverit ja kollegat parantavat työssä viihtymistä. Ihminen on sosiaalinen eläin, joka viihtyy muiden ihmisten seurassa olemisesta, ja usein työt sujuvat joutuisammin ja nopeammin. Yhteiskunta, joka jo nyt kärsii yksinäisyyden aiheuttamista ongelmista, joutuu jotenkin ratkaisemaan yhteisölliset tarpeet tulevaisuuden töissä. Samalla etätyön lisääntyminen, ja teollisen internetin kehittyminen, vaatii myös suuria investointeja energian tuotantoon sekä infrastruktuuriin rakentamiseen.

DynamiX